เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

1997

ก่อตั้งโรงงาน

มากกว่า
2005

ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001

มากกว่า
2014

ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ตัวแทนการบ่ม TPPT

มากกว่า
2020

ก่อตั้ง Shanghai Theorem Chemical Technology Co., Ltd.
สำหรับงานส่งออก

มากกว่า
2018

การขยายโรงงาน

มากกว่า